banner be aware v2
B - A W A R E !

Încărcare

Bun venit pe pagina B-AWARE ! Fii informat !

Adresa noastră:
Primăria Comunei Lumina, Str. Mare nr. 170, Lumina, CT
Program cu publicul:
L-J (8-16), V (8-14)
Trimite e-mail
contact@b-aware.ro

Strategii și politici publice pentru eficiență eneretică

Directive UEeficiență energetică

La nivel european și național există o serie de inițiative legislative și politici de promovare a eficienței energetice ce au ca obiectiv stabilirea și urmărirea de obiective specifice de eficiență energetică.

În continuare, puteți consulta o serie de acte legislative adoptate la nivel european și național:

Ca răspuns la dificultățile și perturbările de pe piața mondială a energiei cauzate de invadarea Ucrainei de către Rusia, Comisia Europeană implementează planul REPowerEU.

Lansat în mai 2022, REPowerEU ajută UE:

  • să economisească energie
  • să producă energie curată
  • să își diversifice sursele de energie

Documentul poate fi consultat aici

renewables (4)

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică reprezintă un cadru legislativ important în ceea ce privește utilizarea eficientă a energiei în Uniunea Europeană. Aceasta a fost adoptată pentru a aborda provocările legate de dependența crescută de importurile de energie, resursele energetice limitate și necesitatea de a limita schimbările climatice.

Iată câteva puncte relevante din această directivă:

1. Obiective de eficiență energetică: Directiva impune statelor membre să stabilească obiective orientative naționale pentru eficiența energetică. Aceste obiective au contribuit la reducerea consumului de energie cu 20% în UE .
2. Securitatea aprovizionării cu energie: Eficiența energetică ajută la reducerea consumului de energie primară și a importurilor de energie, îmbunătățind astfel securitatea aprovizionării cu energie ¹.
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: Prin promovarea eficienței energetice, se contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră .
4. Inovație tehnologică și competitivitate: O economie mai eficientă din punct de vedere energetic poate accelera difuzarea soluțiilor inovatoare și îmbunătăți competitivitatea industriei în UE, generând creștere economică și locuri de muncă.

Această directivă reprezintă un pas important în direcția unei utilizări mai sustenabile și eficiente a energiei în Europa.

Documentul poate fi accesat aici.

Directiva (UE) 2023/2413 a Parlamentului European și a Consiliului, adoptată în decembrie 2023, se concentrează pe promovarea utilizării energiei din surse regenerabile în Uniunea Europeană .

Iată câteva aspecte relevante:

1. Obiective ambițioase: Directiva stabilește un obiectiv de 42,5% pentru ponderea energiei din surse regenerabile în consumul total de energie al UE până în 2030. De asemenea, se prevede o majorare suplimentară de 2,5%, pentru a atinge un obiectiv total de 45%.
2. Definiție a energiei din surse regenerabile: Aceasta include energia eoliană, solară (termică și fotovoltaică), geotermală, energia osmotică, energia ambientală, energia mareelor, valurilor și alte tipuri de energie provenite din oceane.
3. Rolul fundamental al energiei regenerabile: Această directivă recunoaște că energia din surse regenerabile joacă un rol esențial în atingerea obiectivelor de eficiență energetică și în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Această inițiativă reprezintă un pas important în direcția unei Europe mai sustenabile și mai puțin dependentă de resursele energetice finite.

 

Pentru detalii complete, puteți consulta textul integral al directivei [aici]

Directiva (UE) 2018/844, adoptată de Parlamentul European și Consiliu în 30 mai 2018, modifică două directive importante referitoare la eficiența energetică și performanța clădirilor în Uniunea Europeană.

Iată câteva aspecte relevante:

1. Obiective ambițioase: Această directivă impune un obiectiv de 42,5% pentru ponderea energiei din surse regenerabile în consumul total de energie al UE până în 2030. De asemenea, se prevede o majorare suplimentară de 2,5%, pentru a atinge un obiectiv total de 45%.
2. Securitatea aprovizionării cu energie: Prin promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, se contribuie la reducerea dependenței de importurile de energie și la îmbunătățirea securității energetice.
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: Utilizarea energiei regenerabile contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Această inițiativă reprezintă un pas important în direcția unei Europe mai sustenabile și mai puțin dependentă de resursele energetice finite.

Pentru detalii complete, puteți consulta textul integral al directivei [aici]

Directiva (UE) 2023/1791 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 septembrie 2023 privind eficiența energetică reprezintă un cadru legislativ important în ceea ce privește utilizarea eficientă a energiei în Uniunea Europeană. Aceasta are ca scop promovarea eficienței energetice în UE și permite îmbunătățiri suplimentare în acest domeniu.

Iată câteva aspecte relevante din această directivă:

1. Obiective de eficiență energetică: Directiva stabilește obiective orientative naționale pentru eficiența energetică, contribuind la reducerea consumului de energie primară și finală în UE cu 11,7% până în 2030, comparativ cu previziunile realizate în 2020.
2. Securitatea aprovizionării cu energie: Prin promovarea eficienței energetice, se contribuie la reducerea dependenței de importurile de energie și la îmbunătățirea securității energetice.
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: Utilizarea eficientă a energiei contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Această inițiativă reprezintă un pas important în direcția unei Europe mai sustenabile și mai puțin dependentă de resursele energetice finite.

Pentru detalii complete, puteți consulta textul integral al directivei [aici]