banner be aware v2
B - A W A R E !

Încărcare

Bun venit pe pagina B-AWARE ! Fii informat !

Adresa noastră:
Primăria Comunei Lumina, Str. Mare nr. 170, Lumina, CT
Program cu publicul:
L-J (8-16), V (8-14)
Trimite e-mail
contact@b-aware.ro

B-AWARE!

Fii informat!

Îmbunătăţirea comportamentului energetic al populaţiei şi creşterea conştientizării sociale asupra importanței eficienței energetice, precum si consolidarea capacităților și reducerea consumului de energie în clădirile publice.

Detalii proiect
38977 65c38398c023c
DESPRE

Primăria Comunei Lumina implementează proiectul
B-AWARE ! Fii informat !

Proiectul B- AWARE! Fii Informat! este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, Apelul “Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și perfectionare”
Contribuţia Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 este de 51.234 €
Titlul proiectului: B-AWARE! / FII INFORMAT!, cod proiect 2022/346509
Promotor de Proiect: Primăria comunei Lumina (judeţul Constanţa), România

Obiectiv general: îmbunătăţirea comportamentului energetic al populaţiei şi creşterea conştientizării sociale asupra importanței eficienței energetice, precum si consolidarea capacităților și reducerea consumului de energie în clădirile publice.

date proiect

INDICATORII B-AWARE !

Instruire

Cursuri de perfecționare în domeniul eficienței energetice

Autorități

235 de persoane din cadrul instituţiilor publice de la nivelul UAT Comuna Lumina, perfecţionate în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie şi securitatea energetică;

Cetățeni

100 de persoane din populaţia UAT Comuna Lumina, informate în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie şi securitatea energetică;

Elevi

Activitatea şcolară “Energy Patrols/Patrulele Energetice” implementată în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Lumina

Despre prOIECT

Managementul proiectului

Programul de Training adresat funcționarilor publici/personalului contractual şi membrilor Consiliului Local, în domeniul “eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie şi securitatea energetică”.

Campania Publica de Conştientizare implementată la nivelul comunei Lumina şi constand în workshop-uri de informare în domeniul “eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie şi securitatea energetică”.

Activitatea şcolară “Energy Patrols/Patrulele Energetice” implementată în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Lumina si structurile arondate, vizand organizarea de echipe formate din elevi pentru studierea/monitorizarea şi adoptarea de măsuri de reducere a consumului energetic pentru echipamentele aflate în sediile vizate.

Acţiuni de publicitate şi promovare a proiectului şi a Programului finanţator.

power 4892237 1280
energy sources line banner set

Într-o eră în care resursele naturale sunt tot mai limitate și schimbările climatice devin din ce în ce mai evidente, eficiența energetică devine o prioritate crucială pentru societatea noastră. Este esențial să ne orientăm spre soluții care să reducă consumul de energie și să optimizeze procesele, contribuind astfel la protejarea mediului înconjurător și la asigurarea unui viitor sustenabil pentru generațiile viitoare.

VIDEO

AI INTREBĂRI ?

TE AJUTĂM CU INFORMAȚII

Ai întrebări legate de proiect sau despre eficiența energetică ?