banner be aware v2
B - A W A R E !

Încărcare

Bun venit pe pagina B-AWARE ! Fii informat !

Adresa noastră:
Primăria Comunei Lumina, Str. Mare nr. 170, Lumina, CT
Program cu publicul:
L-J (8-16), V (8-14)
Trimite e-mail
contact@b-aware.ro

Ce sunt Granturile SEE și Norvegiene ?

pt articol logo finantator

Ce sunt Granturile SEE și Norvegiene ?

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

 

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

 

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €2,8 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.Granturile SEE sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori, iar Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003.

 

Fondurile sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele prioritare specifice și domeniile, obiectivele și rezultatele așteptate stabilite cu fiecare stat beneficiar în parte.

 

Cooperarea dintre România și țările Spațiului Economic European (SEE) a început ca urmare a aderării la Uniunea Europeană la 01 ianuarie 2007, România devenind parte contractantă la Acordul privind SEE în data de 25 iulie 2007.

 

Astfel, România a beneficiat de o alocare de 906 mil. euro, pentru trei perioade de finanțare:

 • perioada 2007-2009 – 98,5 milioane de euro, prin care au fost finanțate 69 de proiecte în domenii precum protecția mediului, sănătate, patrimoniu cultural și o rată de absorbție de 88%.
 • perioada 2009-2014 – 305,95 milioane euro, prin care au fost finanțate 830 de proiecte în 22 de programe de finanțare, încheiate în decembrie 2017
 • perioada 2014-2021 – 502 milioane euro alocate către 12 programe de finanțare

 

În baza Memorandumurilor de înțelegere semnate la data de 13 octombrie 2016 între Guvernul României și Statele donatoare, în perioada 2018-2024 vor fi finanțate proiecte în cadrul celor 12 programe de finanțare stabilite, în domeniile:

 • dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de risc, drepturile omului
 • energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică
 • dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM
 • sănătate publică
 • cercetare
 • patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală
 • justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen
 • afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității
 • educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri
 • dialog social și muncă decentă
 • cetățenie activă – societate civilă
 • mediu și schimbări climatice

Totodată, Fondul pentru relații bilaterale va finanța inițiative de dezvoltare a relațiilor bilaterale între statele donatoare și România.

 

Mai multe detalii despre Granturile SEE și Norvegiene și rezultatele obținute sunt disponibile la www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org și data.eeagrants.org.

Informații pot fii obținute și de pe pagina https://www.eeagrants.ro/

EXEMPLE DE REZULTATE ALE UNOR PROIECTE IMPLEMENTATE
rezultate
SURSA: EEA Grants România